Chránit, nebo zatopit. Budoucnost ráje trampů na Oslavě je nejistá

Ministerstvo životního prostředí hodlá údolí řeky Oslavy u Náměště nad Oslavou více chránit. Vodohospodáři tam mají naopak v plánu stavět přehradu, přičemž jejich hlavním argumentem je sucho.
Údolí Oslavy vyhledává řada trampů a také milovníků přírody. Mohou zde totiž...

Údolí Oslavy vyhledává řada trampů a také milovníků přírody. Mohou zde totiž zahlédnout například ledňáčka říčního.

Tak dechberoucí říční údolí je v Česku k vidění možná ještě v Podyjí, u Berounky nebo na Křivoklátsku. Řeky Oslava a Chvojnice vytvářejí nedaleko Náměště nad Oslavou v odolné hornině zvané granulit přírodní divadlo, za kterým stojí za to se opakovaně vracet.

K meandrům a kaňonům připočtěme zříceniny hradů a taky brouky a rostliny, které se jinde nevidí.

„Že je lokalita v tak dobrém stavu, je zapříčiněno mimo jiné tím, že je dlouhodobě hájená pro výstavbu vodní nádrže,“ uvedl mluvčí podniku Povodí Moravy (PMO) Petr Chmelař velký paradox, který se týká přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, jedné z nejrozsáhlejších v Česku.

Zatím tak trochu spící kus přírody na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se teď dostává do centra zájmu státu. A rovnou ze dvou protichůdných stran.

Další vodu potřebují i Dukovany

Ministerstvo životního prostředí chce ještě zvýšit stupeň ochrany a nově celou lokalitu dělit. Což se nelíbí lidem z ochranářské praxe, kteří tu přímo působí.

Upozorňují na řadu potíží, kromě jiného na fakt, že není v tomto případě úplně ideální přísnější ochranou zakonzervovat současný stav. Jistá míra zásahu člověka zdejší krajině podle nich určitě prospívá. Například jsou místa, kde náletové dřeviny ubírají prostor vzácným druhům.

A ve stejné době odborníci na vodní stavby pilně studují mapy i analýzy a chystají poklady, jejichž výsledkem může být nová důležitá přehrada s názvem Čučice. Ta by chráněnou nádheru spláchla pod hladinu.

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice

  • Nachází se na rozhraní krajů Vysočina a Jihomoravského na řece Oslavě (od Náměště nad Oslavou po Čučice) a jejím levostranném přítoku – Chvojnici (od Rapotic).
  • Hluboce zaříznuté říční údolí s četnými skalisky, které mu na řadě míst dodávají ráz kaňonu.
  • Roste zde na 800 druhů cévnatých rostlin včetně jazýčku jadranského, kriticky ohrožené orchideje.

Hlavním důvodem ke stavbě je sucho. Jaderná elektrárna Dukovany i vodovod na Třebíčsku, který „saje“ z přehrady Mostiště na horním toku Oslavy, budou potřebovat další vodu.

„Podle studií dopadů klimatické změny by mělo v dlouhodobém časovém horizontu dojít k poklesu kapacity zdroje pitné vody Mostiště až o 57 procent,“ zdůraznil mluvčí PMO Chmelař.

A tak se hledají způsoby, jak strategickou surovinu, kterou říční voda je, v krajině zadržet.

Povodí bude mít výsledky technickoekonomické studie k dispozici do poloviny letošních prázdnin. Dokument ukáže, zda je reálné pokračovat v přípravách vodního díla.

„Dotčené obce a případné další kroky, které povedou k přípravě výstavby přehrady Čučice, bude doprovázet otevřená diskuse. V ní se potkají dotčené orgány, samosprávy, odborná i laická veřejnost,“ zmínil mluvčí povodí.

Voda z Oslavy bude časem stále důležitější pro zavlažování v okolí jejího dolního toku, přehrada má taky bránit lokálním povodním a v neposlední řadě může být přínosem pro energetickou soustavu.

Hráz může být vysoká až 78 metrů, tvrdí spolek

Už teď se to nelíbí Spolku pro záchranu údolí Oslavy. Ten na svém webu uvádí, že zadaná studie proveditelnosti vodního díla Čučice bude prověřovat tři varianty vodní nádrže dle velikosti, přičemž podle zjištění spolku bude základní varianta odpovídat výšce koruny hráze 63 metrů.

Zajímá vás dění v krajích?

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.

„Studie bude prověřovat i maximalistickou variantu s výškou hráze 78 metrů,“ uvádějí čísla lidé ze spolku. A dodávají, že hráz nádrže Čučice by stála zhruba na soutoku Čučičského potoka s Oslavou u studánky na místě dnešních chat. Pro srovnání – vodní nádrž Dalešice má hráz vysokou 88 metrů, Brněnská přehrada má výšku 23,5 metru.

„V případě základní, respektive střední varianty by výše na toku došlo k zaplavení údolí až pod Vlčí kopec (zámeček, který slouží jako školicí centrum, pozn. red.),“ upozorňuje spolek.

„Za své by v daném úseku vzal říční ekosystém včetně značné části přírodně cenných lokalit na svazích údolí. Dále by byla zaplavena většina chat, Ketkovický mlýn a celá lokalita pod Ketkovským hradem včetně kantýny, dále Senohradský mlýn i s chatami u Chvojnice, celá Skřípina včetně Skřipského (Theimerova) mlýna a celý úsek ‚dlouhé Oslavy‘. Maximalistická varianta by rozsahem zaplavení sahala až ke zřícenině hradu Lamberk,“ přidává spolek další zjištěná fakta.

Pokud se časem ukáže, že převládnou argumenty přehradu postavit, poslední „politické“ slovo bude mít vláda.

Plány na zatopení údolí Oslavy výstavbou vodní nádrže Čučice jsou v posledních měsících více živé než kdy jindy…

Záměr výstavby vodního díla Čučice je hájen vodohospodáři dlouhodobě. Údolí a další lokality napříč republikou, které jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV) prošly v roce 2009 zásadní revizí a v roce 2011 vydala Ministerstva zemědělství a životního prostředí Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (Generel LAPV), který dnes slouží jako závazný podklad pro územní plánování. Z původních 186 lokalit výhledových vodních nádrží bylo vybráno celkem 65 lokalit a mezi nimi i Čučice. Tyto lokality jsou prosazovány do územních plánů krajů (Zásad územního rozvoje) a ÚP obcí jako územní rezervy (výhledové záměry). Pro možnou výstavbu je potřebné projednání změn těchto rezerv na návrhové plochy a dále zahájit výkup pozemků, územní řízení a stavební povolení společně s vyhodnocením dopadů na životní prostředí (SEA/EIA).

V poslední době jsme s ohledem na letošní suché měsíce slýchali mnohem častěji prohlášení z úst politiků, vodohospodářů a dalších odborníků o potřebě nových vodních nádrží vzhledem k očekávaným klimatickým změnám a extremitám projevů počasí. Na dynamice nabrala situace okolo Čučic v srpnu roku 2015, kdy vypsalo Povodí Moravy, s.p. veřejnou zakázku na zpracování technicko-ekonomické studie realizace vodního díla Čučice na řece Oslavě. Vítězem výběrového řízení je slovenská firma VODOTIKA, a.s., která studii proveditelnosti zpracuje za 670 tis. Kč (bez DPH) v termínu do 31. 7. 2016. V říjnovém rozhovoru v Českém rozhlase uvedl ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský, že vedle Čučic, které zmínil spolu s Vlachovicemi na Zlínsku mezi prvními, jsou momentálně připravovány obdobné studie pro další tři nádrže: Rychtářov, Hanušovice a Skalička.

Zadaná studie proveditelnosti vodního díla Čučice bude prověřovat tři varianty vodní nádrže dle velikosti, přičemž základní varianta bude odpovídat rozsahu dle Generelu LAPV (viz obrázek výše) s potenciálním objemem až 53,0 mil. m3 a výškou koruny hráze 63 m. Studie bude prověřovat i maximalistickou variantu s celkovým objemem 82,0 mil. m3 a výškou hráze 78 m. Pro srovnání – vodní nádrž Dalešice má maximální kapacitu 127 mil. m3 s výškou hráze 100 m, vodní nádrž Mohelno má kapacitu jen 17,1 mil. m3 s výškou hráze 49 m a Brněnská přehrada jen 21 mil. m3 maximální kapacity s výškou hráze 23,5 m. Hráz nádrže Čučice by stála zhruba na soutoku Čučičského potoka s Oslavou (u studánky, na místě dnešních chat). V případě základní (střední) varianty by výše na toku došlo k zaplavení údolí až pod Vlčí Kopec. Za své by v daném úseku vzal říční ekosystém včetně značné části přírodně cenných lokalit na svazích údolí. Dále by byla zaplavena většina chat, Ketkovický mlýn a celá lokalita pod Ketkovským hradem včetně kantýny, dále Senohradský mlýn i s chatami u Chvojnice, celá Skřípina včetně Skřipského (Theimerova) mlýna a celý úsek „dlouhé Oslavy“. Maximalistická varianta by rozsahem zaplavení sahala až k Lamberku.

Důvodem pro možnou výstavbu nádrže je dle zadání studie rezerva pro vodárenský zdroj VN Mostiště (podle studie dopadů klimatické změny je pravděpodobné, že ve výhledu do roku 2100 dojde k poklesu kapacity vodního zdroje Mostiště až o 57 %). Současně s tím se dle zadání studie s VN Čučice uvažuje jako se záložním zdrojem chladící vody pro JE Dukovany (s ohledem na variantně uvažované rozšíření jaderné elektrárny) v případě významných nepříznivých dopadů klimatické změny. VN Čučice dále může dle zadání studie zajišťovat lokální protipovodňovou ochranu sídel a nadlepšování ekologických průtoků na dolním úseku Oslavy, může být využito energetického potenciálu, případně sloužit také jako zdroj závlahové vody pro případné odběry z řek Oslavy a Jihlavy. Ředitel Povodí Moravy RNDr. Hodovský komentoval účel nádrže na říjnovém setkání se starosty takto: „Zástupce obcí a měst z okolí Čučic zajímal také náš záměr vybudovat víceúčelovou nádrž, která by v období sucha byla schopna pokrýt rozsáhlé potřeby pro krytí rizik vodního díla Dalešice pro chlazení jaderné elektrárny Dukovany.“

 

Příspěvek byl publikován v rubrice ABSURDITY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.