Do sedmnácti let nová přehrada, doporučuje studie k vodnímu dílu Čučice

Po skoro čtyřech měsících státní podnik Povodí Moravy konečně rozeslal technicko–ekonomickou studii starostům obcí, kterých by se dotkla stavba vodního díla Čučice na řece Oslavě. Přehrada by podle materiálu dávala smysl. Vláda ovšem musí určit, který veřejný zájem v místě převažuje.
Pohled na soutok Oslavy a Chvojnice od Ketkovského hradu směrem na západ...

Pohled na soutok Oslavy a Chvojnice od Ketkovského hradu směrem na západ ukazuje hlavní problémy území, kterými jsou výsadby jehličnanů a zarůstání lesem | foto: Václav Křivan

Studie je soubor dokumentů, v němž odborné firmy zhodnotily celé území z hlediska geologie, ochrany přírody, budoucí potřeby vody k pití i zavlažování. Odborníci zkoumali i fakt, zda si dukovanská jaderná elektrárna za desítky let vystačí se zdrojem chladicí vody z blízké Dalešické přehrady na řece Jihlavě.

„Jsem ze studie pořádně rozčarovaný. Když to shrnu do několika vět, tak výsledkem je konstatování, že přehrada by byla levná, technicky dobře proveditelná, ekonomicky přínosná,“ uvedl starosta Oslavan Vít Aldorf.

Je jedním z nejhlasitějších odpůrců jakýchkoli plánů na další vodní dílo v oblasti, jejíž příroda je navíc v různých stupních chráněná. Ve spolupráci s týmem lidí se Aldorfovi letos podařilo uspořádat protestní petici a sehnat pod ni 24 tisíc podpisů. Petice je ve Sněmovně, zabývat se jí má i vláda (více zde).

Rezerva pro Brno a Mostiště

Kompletní studie, která ho příliš nepotěšila, přistála Aldorfovi v e-mailové schránce ve středu ráno. Dozvěděl se z ní, že její autoři považují přehradu za nutný rezervní doplněk zdrojů pitné vody pro Brno a Mostiště. Potřebná je prý taky pro dukovanskou jadernou elektrárnu.

„A že by bylo rozumné ji do 17 let zprovoznit. Přičemž v celkovém součtu všech nákladů by vyšla na necelých 13 miliard korun,“ pročítal si dokument Aldorf.

Autoři hovoří o Čučicích také jako o zdroji závlahové vody pro Ivančicko, Židlochovicko a Pohořelicko.

„Studie dále doporučuje, aby vláda povýšila veřejný zájem nad vše ostatní. A aby určila, co je vůbec tímto veřejným zájmem,“ doplnil Aldorf.

Veřejným zájmem může být pitná voda pro Třebíčsko či Brněnsko. Nebo naopak ochrana přírody. Té se autoři dokumentu rovněž obsáhle věnují.

„Dohledali jsme celkem 110 zvláště chráněných druhů rostlin, hub i živočichů, které budou záměrem přímo či nepřímo dotčeny,“ uvádějí odborníci ve studii.

Elektrárna má jiné informace

S jejím zveřejněním se nejdříve čekalo, až bude po krajských volbách. Pak, až materiál prostudují úředníci a politici nadřízeného ministerstva zemědělství.

Mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař sdělil, že studie představuje od 70. let první ucelený dokument, který popisuje vodohospodářský význam lokality, a současně první dokument, který se věnuje také enviromentální problematice v této oblasti.

Už teď ale jednu část zpochybňuje elektrárenský gigant ČEZ. Zásadně nesouhlasí s tvrzením, že výhledově bude nutný odběr vody z Čučic pro uvažované nové dukovanské bloky.

„Na základě naší vlastní studie, kterou jsme nechali před dvěma lety zpracovat a týkala se kvality, množství vody a dlouhodobého monitoringu průtoků, se prokázalo, že vody v řece Jihlavě je dostatek pro stávající i případné nové bloky,“ zdůraznil mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

Audit zkoumá okolnosti vzniku studie

Dále se ukázalo, že některé soukromé firmy, jež se na vypracování technicko–ekonomické studie podílely, jsou z minulosti personálně propojené s ředitelem Povodí Moravy Janem Hodovským. Věc teď prošetřuje ministerstvo zemědělství jako nadřízený orgán Povodí Moravy.

„Výsledky auditu, který se týká okolností, za nichž studie vznikla, budou známy do konce listopadu. Do té doby se taky osobně sejde ministr Marian Jurečka s ředitelem Povodí Moravy Hodovským, aby si vše vyříkali,“ uvedla mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Zajímá vás dění v krajích?

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.

Až poté se ministr ke studii a celé situaci vyjádří. Resort už dřív uvedl, že „by bylo nezodpovědné, nezačít se už teď připravovat na odborníky předpovídaný nedostatek vody“.

Vzhledem k rozsáhlé petici lze počítat s odporem veřejnosti, pokud vláda začne podnikat kroky směřující ke stavbě přehrady.

„Jako předseda Energoregionu 2020 a starosta Náměště nad Oslavou veškeré dění kolem Čučic sleduji. Mám i řadu konkrétních výstupů, co se týče potřeb elektrárny přímo z ČEZ. Technokrati budou mít s lidmi tady problém,“ zdůraznil náměšťský starosta Vladimír Měrka.

Odpůrci už dřív argumentovali tím, že lze hledat jiná, méně drastická technická řešení, jak v krajině zadržet vodu.

Příspěvek byl publikován v rubrice ABSURDITY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Do sedmnácti let nová přehrada, doporučuje studie k vodnímu dílu Čučice

 1. admin napsal:

  V Brně dne 15. 12. 2016
  PMPM073008/2016-101/Nápl

  Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

  dovoluji si obrátit se na Vás ve věci zpracované studie výhledové lokality Čučice. Naprosto chápu, že je tato problematika pro Vás a Vaše občany velmi citlivá. Vaše názory státní podnik Povodí Moravy nikdy nebral na lehkou váhu a jsou proto jak pro nás, tak pro Ministerstvo zemědělství, vždy naprosto zásadní při rozhodování o jakémkoliv záměru.
  Nelze se divit, že každá zmínka o tak významném záměru, jako je prověřování výhledové vodní nádrže, může vzbudit vesměs negativní reakce. Ambicí Povodí Moravy, s.p. od počátku ovšem nebylo iniciovat přípravu výstavby vodní nádrže. Jako správce významného vodního toku Oslava a správce povodí nicméně máme za povinnost nejen hodnotit množství a kvalitu povrchových vod, ale také vždy zpracovávat vodohospodářskou bilanci minulého roku a též vodohospodářskou bilanci výhledového stavu. Alarmující hydrologická situace v roce 2015 též některé negativní prognózy nás proto přiměly, abychom v prověřování možných nových vodních zdrojů postupovali intenzivnějším a systematickým způsobem.
  Lokalita Čučice nebyla vybrána v tomto smyslu mezi prvními náhodou. Její vodohospodářský potenciál je významný a možné střety s dalšími veřejnými zájmy se na druhou stranu již před zadáním studie jevily jako velmi významné. O to více jsme ovšem považovali za nezbytné aktualizovat podklady k této lokalitě, které jsou již přes 40 let staré. Tento přístup byl podpořen předními kapacitami z akademické a výzkumné sféry jako správný a odpovědný. Ke komplexnímu vyhodnocení environmentálních a sociálních aspektů v minulosti nebylo nikdy přistoupeno a o intenzitě střetů v těchto oblastech jsme mohli tedy pouze spekulovat.
  Co tedy studie přinesla? Vedle značného vodohospodářského významu lokality klade na druhou misku vah též další veřejné zájmy jako je ochrana přírody, turistické využití a další sociální aspekty. Je třeba zcela upřímně přiznat, že rozsah střetů s ochranou přírody je opravdu rozsáhlý, a to jak výčtem chráněných druhů, tak vyhlášenými formami územní ochrany přírody. Podrobnější informace se můžete dočíst přímo ve studii, která byla uveřejněna na našich webových stránkách.
  Studie vzbudila negativní ohlas, zejména u obcí v bezprostřední blízkosti údolí Oslavy. Byla sepsána petice proti její výstavbě. Diskuze ze strany dotčené veřejnosti nebyla převážně vedena ve věcné rovině o studii jako takové, ale se snahou diskuzi nasměrovat k výstavbě „vodního díla“. U někoho možná z důvodu skutečných obav z jeho výstavby (byť se žádná výstavba nepřipravovala a nepřipravuje), u někoho zcela jednoznačně záměrně, z důvodu sledování jiných zájmů.
  Zároveň ale studie prokázala, že za současného stavu nejsou dány důvody k tomu, aby bylo v přípravě či dalším prověřování této lokality nadále v blízkém či střednědobém horizontu pokračováno. Pro Povodí Moravy, s.p., je proto zavazující, aby v budoucnu pokračoval v hledání alternativních a pro přírodu i obyvatele méně zatěžujících opatření. Právě tomuto by měla napomoci úzká spolupráce, kterou jsme navázali s AOPK. Tento postup plně odpovídá principům Generelu LAPV, který hovoří o výstavbě vodních děl jako o možnosti poslední, která může být využita až v okamžiku, kdy budou vyčerpány alternativy ostatní.
  Buďme ovšem dnes odpovědní k dalším generacím a nadále tuto lokalitu hajme, protože samotné hájení lokality může tamní nedotčené přírodě jenom prospět. Vášně, které tato studie vzbudila, v některých okamžicích vyústily v argumenty, jež nebyly vždy zcela objektivní. Budu proto velmi rád pokud se naše budoucí spolupráce ponese v konstruktivním duchu, v jehož duchu byla vždy ta dosavadní.
  Respektujeme tedy plně zcela jasné argumenty Vás, kteří byste byli přímo dotčeni případnou budoucí výstavbou nádrže, i těch, pro které je údolí řeky Oslavy nenahraditelnou a srdeční záležitostí. Povodí Moravy, s.p. nebude vyvíjet žádné aktivity vedoucí k přípravě vodního díla, nebude účastno žádných jednání k dokončené studii, neboť žádnou nádrž nepřipravovalo a připravovat nebude.
  Závěrem dovolte, abych poděkoval všem, kteří se aktivně zapojili do diskuze, která byla někdy více či méně konstruktivní a více či méně relevantní k projednávanému tématu, ale z mého pohledu velmi důležitá a její výsledek byl zcela jednoznačný.

 2. admin napsal:

  Je s podivem, že nikomu nevadí když se tu zabírá orná půda a staví se Německé haly.
  Nikomu nevadí, že se odlesňuje krajina a díky regulaci vodních toků a odvoďňováním ztrácí voda z krajiny.Ale nějaký trouba si vzpomene a klidně zatopí jedinečné přírodní údolí.Již před léty v rámci technického pokroku vznikla Dalešická přehrada a zaniklo troufnu si říct jedinečné údolí ve střední Evropě.Jasně pánové nahoře budou argumentovat jadernou elektrárnou Dukovany, která ve výsledku dodává “špinavou energii” pro naše Německé kamarády.Co by ubohý čecháček neudělal pro nějaký ten bakšiš…

  Těm pánům nahoře: někdy se sbalte a udělejte si výlet z Náměště nad Oslavou po proudy řeky Oslávky kolem Vlasáka,Vlčího kopce,Lamberku k Senoradskému mlýnu.
  Takovou tmu jaká je v noci v údolí Oslavky jste jistě dlouho neviděli.Šumění řeky a tá nadherná příroda okolo.Jenže tohle žádného technokrata ani kravaťáka nebere a mamon převáží nad lidskostí.Doufám, že se najde spousta rozumných lidí, kteří nedopustí aby tento jedinečný přírodní klenot zanikl.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.